Kehittyvä työyhteisömme

Työtehtävät tuntuvat jo liian tutuilta ja olisi halu edetä vastuullisempiin tehtäviin. Edessä on muutto toiselle paikkakunnalle 250 kilometrin päähän. Nämä ovat tilanteita, joissa työpaikan vaihdoksen ajatellaan usein olevan ainoa vaihtoehto. Maarla Groupissa työntekijöistä halutaan pitää huolta ja heidän kehittymistään halutaan tukea. Kaksi Maarla Groupin työntekijää kertovat, kuinka heidän työnkuvaansa on kehitetty vastaamaan heidän omia toiveitaan ja elämäntilannettaan.  

Sopvalm Maarla Group

Lähettämöstä toimistoon

Juho Tuikka aloitti työt Sopvalmilla yli kuusi vuotta sitten lähettämöstä, missä hänen tehtäviinsä kuului tilausten lähettäminen, vastaanottaminen sekä varastotyöt. Viime vuonna hän nosti kehityskeskustelussa esiin, että toivoisi uusia haasteista erilaisten työtehtävien muodossa. Toive kuultiin, sillä pian ostajan paikan tullessa auki Juholta tiedusteltiin halukkuutta siirtyä lähettämöstä toimistotöihin. 

Juho otti uudet työtehtävät vastaan  ja on ollut erittäin tyytyväinen muutokseen. Hän kokee työnsä mielekkääksi ja pitää työnkuvaan kuuluvasta itsenäisyydestä ja vapaudesta. Kokemus lähettämön puolelta ja talon tapojen ja tuotteiden tunteminen on ollut uusissa tehtävissä ehdoton vahvuus.

Mahdollisuus etätyöhön

Maarlalle yli neljä vuotta työskennellyt Juho Korolainen aloitti yhtiössä logistiikan puolella lähettäjänä. Hän täytti rahtikirjoja ja piti huolen, että tuotteet olivat asiakkailla sovitun aikataulun mukaisesti. Noin kaksi ja puoli vuotta sitten elämäntilanne muuttui perheenlisäyksen ja paikkakunnan vaihdoksen myötä. Juho kertoo, että työnantajan kanssa oli heti yhteisymmärrys siitä, että toimivaa työsuhdetta halutaan jatkaa ja niinpä hänelle räätälöitiin uusi toimenkuva vastaamaan molempien tarpeita. 

Nykyään Juho työskentelee Maarlalla myynnin teknisenä tukena. Työnkuvaan kuuluu laajasti erilaisia toimistotöitä kuten myyntitiimin avustamista tarjousten teossa ja nimikkeiden tuotteistamista järjestelmään. 250 kilometrin välimatka ei ole ongelma, sillä työkaverit ovat päivittäin läsnä etäyhteyksien välityksellä. Uudessa työnkuvassa parasta on selkeästi määritellyt työtehtävät sekä aikaikkunat, joiden puitteissa työt tehdään. Tämä mahdollistaa omien aikataulujen joustavan järjestelyn ja itseohjautuvan työskentelyn.

Maarla Group

Yksilön kehitys tukee koko organisaation kehitystä

Juho Tuikan ja Juho Korolaisen mukaan uusiin tehtäviin kouluttautuminen on sujunut jouhevasti ja ongelmitta, sillä perehdytys on ollut huolellista ja työyhteisö on tukenut muutoksessa. “Täällä voi keneltä tahansa voi kysyä neuvoa ja kaikki työyhteisössä neuvovat mielellään eteenpäin”, Juho Korolainen kertoo. Molemmat arvostavat sitä, että Maarla Groupissa henkilöstön toiveita kuullaan. Työnantajan joustavuus ja halu vastata henkilöstön tarpeisiin tuottaa tyytyväisiä työntekijöitä, mikä on koko työyhteisön etu. Yksilön kehitys nähdäänkin Maarla Groupissa perustana koko organisaation kehitykselle.