Tiedolla johtaminen

MAPS kehittyy tiedolla johtamisella

Tiedolla johtaminen on oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Oikea tieto saadaan analysoimalla dataa, jota Maarla Groupissakin kerätään useilla mittareilla ja ohjelmilla. Datan kerääminen ei sinänsä ole vaikeaa, vaan haasteena on kerätä ja hyödyntää juuri sitä oikeaa dataa, jolla on merkitystä juuri meidän tavoitteiden saavuttamiseksi.

Maarla Groupissa on kolme yritystä, joilla kaikilla oli omat tapansa kerätä ja hyödyntää tietoa. Viimeisen viiden vuoden aikana on päästy tilanteeseen, jossa kerättävä tieto on samoilla mittareilla kerätty ja sitä on opittu tulkitsemaan sekä konsernin kokonaisuuden näkökulmasta että yrityskohtaisesti. Tämä oppimisprosessi on tehnyt meistä vahvoja yhdessä.

Maarla Groupin strategiasta on noussut meidän tärkeimmät mittarit, joiden avulla navigoimme kiireisessä arjessa. Mittarit mittaavat meidän onnistumista sisäisesti että ulkoisesti.  

Asiakkaillemme on erittäin tärkeää toimitusvarmuus, joka on meillä asetettu ehdottomasti tärkeimmäksi mittariksi. Prosesseja parannetaan jatkuvasti, jotta korkea toimitusvarmuus säilyy ja pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua.